Orientační itinerář:

1.den: přílet do Egypta - Hurgady, transfer z letiště na jih do přístavu (cca 10min.), nalodění, v případě ranního příletu a připravenosti lodě po dohodě možnost vyrazit už první den (příplatek 20 Euro/den/os.).

2.den: start směrem na sever, kontrolní ponor na Shaab El Erg - reef ve tvaru podkovy s bohatou faunou (kanicové, murény, perutýni, stonefish, ropušnice, trnuchy, bodloci, glasfish,.....) i flórou. Tato lokalita je proslavena častým výskytem hejna přátelských delfínů. Odpoledne potápění na útesu Ahu Nahas, který se stal osudný min. 4 lodím:

Giannis D - nákladní loď o výtlaku 2900t potopená r. 1969. Hloubka 10-27m, vrak leží v současné době na levoboku souběžně s reefem a je rozlomen na 3části. Vzhledem k relativně snadným a bezpečným penetracím zadní nástavby se strojovnou a kapitánským můstkem je řazen mezi nejzajímavější v Rudém moři.

Carnatic - nejstarší, relativně zachovalý vrak paroplachetnice (sloužící původně k přepravě zboží i pasažérů ) o výtlaku 1900tun z r. 1869. Dle pověsti nebylo dosud nalezeno8 000 liberšterlingů ve zlatě převáženým při poslední plavbě.

Chrisola K. – další velký vrak s náladem dlaždic. Jeho nejzajímavější částí je rozsáhla strojovna v hloubce 15-20m.

Seastar zkroucený a poněkud rozlámaný vrak, který se dá proplout téměř celý včetně strojovny.

3.den: Shaab Ali – potápění na jednom z nejlepších vraků světa – Thistlegornu (britské nákladní lodi potopené při německém leteckém útoku r. 1942 s celým nákladem vojenského materiálu – lokomotivami, vojenskými nákladními auta, puškami, velkým množstvím munice od nábojů do pušek po velké dělostřelecké granáty, výstrojí pro pěchotu,.....)

Přejezd do oblasti mořského park Ras Mohammed – Shark reef, Jolanda reef, Shark observatory – oblast řazená mezi nejlepší světové pot. lokality se strmými stěnami spadajícími do velkých hloubek a možností výskytu žraloků či hejn pelaktických ryb.

4-5.den: potápění na reefech kolem ostrova Tiran Island

Gordon Reef

Bohatý korálový útes na půli cesty mezi Sinají a Tiran Island. Neklamným rozpoznávacím znamením této lokality je vrak 108m dlouhé lodi Loullia, kterou opilý ruský kapitan posadil přímo na reef. Kromě rozlehlé JZ skalní lavice hustě porostlé korály je nejzajímavější částí reefu Amphitheatre – Shark Point, místo, kde můžete hlavně ráno spatřit žraloky lagunové.

Woodhouse Reef

Prostřední úzký a relativně dlouhý reef mezi Thomas Reefem a Jackson Reefem. Nejzajímavější částí útesu je SV část s kaňonem v hloubce 30m vedoucím souběžně se stěnou reefu a v hloubce 40-50 mpřecházející v jeskyni. Na této lokalitě můžete spatřit želvy, žraloky, kanice, napoleony a samozřejmě bohaté korálové porosty.

Jackson Reef

Nejsevernější útes v této oblasti Tiranu, proslavený především díky vraku obchodní lodí Lara, která se zde potopila v roce 1985. Navazuje na něj plošina napojená na podmořský hřbet vedoucí k Woodhouse Reefu. Kromě stěn nabízejících nádherné driftové ponory zde můžete spatřit želvy a velké pelaktické ryby včetně žraloků bělocípích, šedých útesových a v období mezi květnem a říjnem při troše štěstí i kladivouny.

Thomas Reef

Jeden z nejlepších reefů v severní části Rudého moře nabízející opět možnosti úžasných driftových ponorů podél stěn porostlých gorgoniemi i koloniemi černých korálů. V hloubce 35-ti metrů se otevírá zajímavý, extrémně hluboký kaňon, běžící paralelně s útesem se kterým ho spojuje několik skalních oblouků. Kromě častých želv a napoleonů se i zde můžete setkat se žraloky a dalšími pelaktickými rybami.

6.den – přejezd do oblasti Dahabu – potápění na proslavené Blue Hole a Canyon – nejlepších lokalitách v této oblasti.

7.den: návrat zpět k Hurghádě -Umm Gamar, Shaabrur Umm Gamar, Carless Reef či El Fanous – excelentní zakončení celé cesty potápěním na nejlepších útesech v oblasti Hurgády (krásné členité terény s průrvami a jeskyňkami, s velkými hejny ryb, výskytem napoleonů, tuňáků, vzácně i šedých útesových žraloků ci mant, scorpionfish, stonefish, perutýnů, velkých murén...... ), návrat do Hurgády (nocleh na lodi nebo v hotelu)

8.den: odlet do ČR

 


 

2019:

Srpen - Leštinka

 

 

 

--------------------------