Itinerář:

1.den: přílet do Hurghady, transfer z letiště na jih do přístavu Marsa Ghaleb (cca 200km), nalodění
2.den:ráno mezi 8-10hod vyplutí z přístavu, rozpotápění na mělčích reefech poblíž pobřeží: Marsa Shoana - ponor z vnější strany reefu, korálová .zahrada s častým výskytem želv, šnorchlování v laguně se dnem porostlým mořskou trávou a při troše štěstí shlédnutí dugonga, který se jí živí… Přejezd na proslulý Elphinstone – nejlepší pot. lokalitu v této oblasti a jednu z pěti nejlepších v Egyptě!! - výskyt kladivounů, žraloků šekých i útesových a především žraloků dlouhoploutvých , kterých se zde na podzim r.2005 zdržovalo nadprůměrné množství, vyskytují se převážně v malých hloubkách na začátku a na konci reefu a jsou zvyklí připlouvat do těsné blízkosti potapěčů,… Večerní přejezd na Sataya South nebo přímo na St.Johns.
3-4.den: útesy St. Johns : jedná se o několik kilometrů dlouhý pás samostatných útesů a atolů, které sahají až k súdánským hranicím a jsou doposud nedotčené lidskou činností. Mezi potápěči se těší velké oblibě především díky častým setkáním se všemi možnými druhy žraloků (včetně kladivounů, žraloků šedých, útesových i dlouhoploutvých), mant i želv… K jeho nejzajímavějším částem patří:
Habili Ali – podlouhlý útes zvedající se k hladině z veliké hloubky, přitahující malé i velké druhy ryb. Plochý vrchol útesu, jež končí asi 2 m pod hladinou, je bohatě porostlý tvrdými korály, zatímco téměř kolmé stěny jsou zdobeny měkkými druhy korálů a obrovskými gorgoniemi. Během ponoru se zde s velkou pravděpodobností setkáme s útesovými žraloky i s jejich většími příbuznými– žralokem šedým, stříbrocípým a ráno i s menšími hejny kladivounů. Kromě žraloků se zde vyskytují samozřejmě i napoleoni, barakudy, tuňáci, murény, při troše štěstí i manty a želvy. Dle našich zkušeností je právě zde největší výskyt žraloků šedých, kladivounů a mant!!
Habili Ghafar – nejkrásnější lokalita s bohatými, nádherně zbarvenými měkkými korály i velkými gorgoniemi. Občas ale poměrně náročná kvůli proudům a nechráněnému kotvení. Jedná se o malý útes ve tvaru kužele vynořující se z velkých hloubek a končící 3m pod hladinou.Ve větších hloubkách se opět i zde vyskytují žraloci šedí či kladivouni, ale i další pelaktické ryby včetně mant…
Gotta Soraya - opět malý útes vynořující se z hlubin, který lze obeplavat během jednoho ponoru. Záp. stěna útesu je zdobená obrovskými gorgoniemi, vých. a sev. stěny jsou porostlé především barevnými měkkými koráli. Ze žraloků se zde nejčastěji vyskytují klasičtí útesoví, dlouhoploutví, šedí i kladivouni….
Dangerous reef - méně navštěvovaný reef s vnější stranou pokrytou úžasnými korálovými zahradami,…
Gotta Um Arruk - další méně často navštěvovaný reef s hloubkami do 20m který se vyznačuje velkým množstvím korálových věží na východní a především západní straně. Oblíbené místo útesových žraloků.
Big Gotta – největší reef Johnsu s platem porostlým měkkými korály a nádherným klauním městečkem
Abu Basala - podlouhlý útes podkovovitého tvaru – noční kotviště St. Johnsu. Jeho vnější členité stěny vytvářejí mnoho převisů i menších jeskyněk a postupně přecházejí v mělké, ale bohaté korálové zahrady s velkým množstvím korálových ryb a častým výskytem žraloků bělocípých…
2.den po 3.ponoru přejezd směr sever - nocování u ostrova Sirnaka nebo na Sataya south.
5.den: ráno Sataya West (Dolphin Reef) – místo proslavené častým výskytem delfínů, ale i mnoha dalších druhů velkých ryb (napoleoni, barrakudy, murény, popř. i žraloci či tuňáci) .Možnost ponoru na vnější straně - s korálovými zahradami přecházející v prudký sráz do hlubiny… Shaab Mahsour – další hluboký reef s možností výskytu žraloků. Na sev.i již.straně reefu jsou plata pokrytá korály, přitahující hejna ryb. Shaab Claudia či El Malahi – nádherně členité útesy, jehož části jsou protkány množstvími trhlin, jeskyní, kaňony a podmořskými tunely. Okraje těchto útesů pokrývají bohaté korálové zahrady v hloubce 5 až 20 m. V blízkosti refů je několik osamocených korálových homolí taktéž bohatě pokrytých tvrdými i měkkými korály. Nocování na Wadi Gemal…
6.den: Shaab Sharm - polodlouhý reef končící na jihu krásně porostlým platem, přitahující velké množství ryb… Habili Marsa Alam – malý reef na volném moři spadající do 20-ti metrové hloubky a přitahující malé, ale i větší ryby jako barakudy, kranase, tuňáky… Shaab Marsa Alam – driftový ponor z vnější strany reefu s bohatou korálovou zahradou a mnoha kor.bloky…nocování na Shaab Marsa Alam. V případě zájmu celé skupiny možnost zařadit do programu šnorchlování v delfíní rezervaci Samaday + potápění na vnější části totoho reefu – bohaté korálové zahrady, věže, jeskyně….
7.den: Elphinstone (kladivouni, žraloků dlouhoploutvých, útesových, manty, velcí tuňáci, kranasové, barakudy… ), Abu Dabbab či šnorchlování na Marsa Shoaně s možností výskytu dugonga. Odpoledne návrat do výchozího přístavu. Přes noc či ráno transfer na letiště do Hurghady
8.den: transfer na letiště, odlet do ČR, Praha


 

2019:

Srpen - Leštinka

 

 

 

--------------------------